Zwrotka

  • Strofa.
  • Strofka.
  • Tercyna.
  • Oktawa.
  • Stanca.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]