Zwycięstwo [synonimy]

  • Sukces.
  • Wygrana.
  • Triumf.
  • Osiągnięcie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]