Zwycięzca [synonimy]

  • Triumfator.
  • Pogromca.
  • Poskramiacz.
  • Wygrany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]