Zwyczaj [synonimy]

  • Tradycja.
  • Moda.
  • Ceremoniał.
  • Przyzwyczajenie.
  • Obyczaj.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]