Żyć [synonimy]

  • Egzystować.
  • Wegetować.
  • Pożyć.
  • Wieść życie.
  • Dożyć.
  • Przeżyć.
  • Istnieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]