Życzyć [synonimy]

  • Gratulować.
  • Winszować.
  • Pozdrawiać.
  • Składać życzenia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]