Życzliwość [synonimy]

  • Sympatia.
  • Przychylność.
  • Dobroć.
  • Litość.
  • Serdeczność.
  • Miłość.
  • Względy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]