Życiorys [synonimy]

  • Biografia.
  • Autobiografia.
  • Żywot.
  • Curriculum vitae.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]