Życie [synonimy]

  • Żywot.
  • Wegetacja.
  • Wędrówka doczesna.
  • Los.
  • Byt.
  • Egzystencja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]