Życie literackie

  • Życie literackie to ogół zjawisk społecznych będących podłożem i warunkiem twórczości.
  • W zasadzie wszystkie zjawiska towarzyszące literaturze danego okresu.
  • Kształtuje gusta odbiorców literatury i współtworzy hierarchię wartości literackich.
  • Dotyczy także obiegu i rozpowszechniania dzieł.
  • Obejmuje rozmaite instytucje stanowiące ramy dla działalności i wzajemnych stosunków osób zainteresowanych literaturą.
  • Do grupy tej zaliczyć należy pisarzy, poetów, czytelników, krytyków, wydawców, sponsorów.
  • O charakterze życia literackiego decyduje rodzaj publiczności, jej rozwarstwienie, różny poziom kultury literackiej, status społeczny, zawodowy pisarzy i czytelników, poziom bibliotek, wydawnictw, rynek księgarski, krytyka literacka.
  • Istotny jest także związek i wkład różnych instytucji, np. uniwersytetów, partii politycznych, stowarzyszeń pozarządowych, związków wyznaniowych czy kościołów.