Mini kompendium o rodzajach i gatunkach literackich

Rodzaje literackie

Liryka Epika Dramat
Utwory liryczne (wiersze), będące obrazami uczuć, emocji, refleksji, zmiennych nastrojów, przedstawionych     w sposób wyjątkowo subiektywny, choć oczywiście znaleźć można krajobrazy, opisy przedmiotów, postaci czy zjawisk przyrody w kontekście osobistego spojrzenia na nie.

Wyróżniamy, ze względu na tematy             i wątki:

 •  lirykę miłosną
 • lirykę filozoficzną
 • lirykę religijną
 • lirykę polityczno-patriotyczną
Prezentuje wydarzenia  autentyczne lub zmyślone, zarówno bohaterów, jak              i wydarzenia przedstawia  narrator,  w formie narracji pierwszoosobowej (narrator subiektywny) lub trzecioosobowej (narrator wszechwiedzący).

Fabułę tworzą poszczególne zdarzenia, utwory są jedno lub wielowątkowe.

Gromadzi utwory przeznaczone głównie na scenę. Tekst dramatu podzielony jest na akty i sceny.

Funkcjonuje również w formie pisanej jak pozostałe rodzaje literackie.

Klasycznie przebiegająca akcja w dramacie składa się  z ekspozycji, zawiązania akcji, rozwoju akcji, punktu kulminacyjnego i rozwiązania akcji.

Główne cechy charakterystyczne

 • Podmiot liryczny (ja liryczne, osoba mówiąca)
 • Świat wewnętrznych przeżyć, uczuć, nastrojów, refleksji
 • Subiektywizm
 • Stroficzna budowa (zwrotki, wersy)
 • Szeroki wachlarz środków artystycznych
 • Obrazowość
 • Plastyczność
 • Dominacja czasu teraźniejszego
 • Narrator
 • Fabuła, akcja, wątki
 • Świat przedstawiony (czas, miejsce wydarzeń,  układ zdarzeń,  bohaterowie)
 • Zapis prozą (mową niewiązaną) lub wierszem (np. epos Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Iliada, Odyseja Homera)
 • Dominacja czasu przeszłego
 • Brak narratora
 • Zwarta kompozycja
 • Wydarzenia tworzące akcję
 • Bohaterowie prezentowani przez słowa i czyny
 • Tekst główny i poboczny (didaskalia)
 • Dialogi i monologi
 • Napięcie dramatyczne
 • Dominacja czasu teraźniejszego

Gatunki

Elegia

Hymn

Oda

Pieśń

Psalm

Tren

Sonet

Gatunki drobne:

Epitalamium

Anakreontyk

Fraszka

Madrygał

Bajka

Baśń

Gawęda

Legenda

Mit

Anegdota

Humoreska

Przypowieść

Nowela

Opowiadanie

Powieść

 

Tragedia

Komedia

Misterium (szopka)

Dramat właściwy

Dramat romantyczny

Opera

Operetka

 

Gatunki synkretyczne (mieszane i pograniczne)

Nie można ich jednoznacznie przypisać do liryki, epiki lub dramatu, bo posiadają cechy wszystkich rodzajów literackich

Ballada

Satyra

Sielanka

Powieść poetycka

Epos (epopeja)

Gatunki publicystyczne z pogranicza literatury (reportaż, felieton, komiks)