Brak grafiki
O języku na języku

Żałosny [wyrazy przeciwstawne]

Żałosny, wyrażający żal, smutek, pełen smutku. Przeciwstawne: imponujący, wspaniały, godny podziwu, czcoigodny.

Brak grafiki
Fleksja

Stopniowanie supletywne

Rodzaj stopniowania, ktore polega na budowaniu stopnia wyższego i najwyższego  za pomoca morfemu innego, niż temat stopnia równego przymiotnika lub przysłówka. Przykład: dobry, lepszy, najlepszy

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Spójność tekstu

Właściwość budowy wypowiedzi. Świadczy o zaplanowanym, wewnętrznie zorganizowanym procesie tworzenia. Czyni z tekstu pewną całość znaczeniową, kompozycyjną oraz komunikacyjną. Przejawia się głownie poprzez logiczne rozwijanie toku opowiadania lub wywodu oraz przez uporządkowany system relacji osobowych, […]