Ciekawostki i nie tylko

Według planu

Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony stolicy.

Brak grafiki
Ciekawostki i nie tylko

Purytanizm

Angielska odmiana kalwinizmu za panowania Elżbiety I Wielkiej. Dążono do przeprowadzenia reform, które zakończyłyby reformację i usunęły wpływy katolicyzmu. Na przełomie XVI i XVII wieku nastąpiło rozbicie na dwa odłamy: prezbiterianie, ortodoksyjni kalwini, wierni wybierali […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Wartość estetyczna

Zdolność jakiejś rzeczy lub zjawiska do wywoływania w ludziach (odbiorcach, obserwatorach) pewnych przeżyć estetycznych. Wartość estetyczna może być oceniana ze względu na obecność określonych jakości w danym dziele, np przedmiocie.  Jest to obserwowane z perspektywy […]

Brak grafiki
Epoki

Walka klasyków z romantykami

Spór ideologiczny, światopoglądowy oraz estetyczno-literacki. Trwał w okresie 1818-1830 pomiędzy twórcami romantyzmu a zwolennikami klasycyzmu. Zapoczątkował go K. Brodziński rozprawą „O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej”. Rozprawa została opublikowana  na łamach miesięcznika […]

O języku na języku

Mieć dreszcze [synonimy]

Szczękać. Dzwonić zębami. Mieć febrę. Trząść się. Ciarki. Mrowie chodzi po kimś. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Brać [synonimy]

Wziąć. Czerpać. Pobierać. Fasować. Podejmować. Inkasować. Egzekwować. Otrzymywać. Zabierać. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

Brak grafiki
O języku na języku

Monotonny [wyrazy przeciwstawne]

Monotonny, jednostajny, nieurozmaicony, jednakowy, nudny. Przeciwstawne: urozmaicony, różnorodny, niejednostajny, zmienny.

Brak grafiki
O języku na języku

Ambicja [wyrazy przeciwstawne]

Ambicja, poczucie godności osobistej, honor, duma. Przeciwstawne: uniżoność, służalczość, skromność, pokora, potulność.

Bohaterowie literaccy

Pistor [mitologia]

Epitet Jowisza,  z łaciny = piekarz. Przydomek ten łączy sie z rzymską legendą, wg której w czasie oblężenia Kapitolu przez Gallów, Jowisz zjawił się Rzymianom we śnie i poradził, by rzucali we wrogów czymś, co […]

Bohaterowie literaccy

Kurcjusz [mitologia]

Bohater rzymski. Postać prawdopodobnie wymyślona w celu objaśnienia nazwy studni , zwanej Lacus Curtius na Forum Romanum w Rzymie. Według jednej wersji legendy – wyrocznia orzekła, że przepaść pośrodku Forum będzie można zasypać,  jeśli Rzymianie […]