Walka klasyków z romantykami

 • Spór ideologiczny, światopoglądowy oraz estetyczno-literacki.
 • Trwał w okresie 1818-1830 pomiędzy twórcami romantyzmu a zwolennikami klasycyzmu.
 • Zapoczątkował go K. Brodziński rozprawą „O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej”.
 • Rozprawa została opublikowana  na łamach miesięcznika naukowego „Pamiętnik Warszawski”.
 • Stanowiła pierwszy polski wykład krytyczny, w którym autor rozróżnił 2 typy literatury- klasyczną i romantyczną.
 • Publikacja spopularyzowała pojęcia :
  • romantyczność,
  • romantyzm.
 • Do najistotniejszych tekstów zalicza się:
  • „O pismach klasycznych i romantycznych” J. Śniadeckiego,
  • „O literaturze polskiej w XIX wieku” M. Mochnackiego,
  • „O poezji romantycznej” A. Mickiewicza,
  • „O idylli pod względem moralnym” K. Brodzińskiego.