Wartość estetyczna

 • Zdolność jakiejś rzeczy lub zjawiska do wywoływania w ludziach (odbiorcach, obserwatorach) pewnych przeżyć estetycznych.
 • Wartość estetyczna może być oceniana ze względu na obecność określonych jakości w danym dziele, np przedmiocie.
 •  Jest to obserwowane z perspektywy oczekiwań i nastawienia odbiorcy.
 • Wartość estetyczna stanowi podstawowy element każdego dzieła sztuki.
 • Do znaczących wartości zalicza się kategorie:
  • piękna,
  • wzniosłości,
  • tragizmu,
  • brzydoty,
  • groteski,
  • komizmu.