Purytanizm

  • Angielska odmiana kalwinizmu za panowania Elżbiety I Wielkiej.
  • Dążono do przeprowadzenia reform, które zakończyłyby reformację i usunęły wpływy katolicyzmu.
  • Na przełomie XVI i XVII wieku nastąpiło rozbicie na dwa odłamy:
    • prezbiterianie, ortodoksyjni kalwini, wierni wybierali rade starszych (prezbiterów) złożoną z pastorów, którzy mieli wygłaszać kazania i nauczać, oraz z osób świeckich, które zajmowały się  sprawami administracyjnymi, oficjalnie tę formę władzy kościelnej uznano w czsie protektoratu Cromwella,
    • independenci, odrzucali wszelką zwierzchność kościelną, papieża, biskupów czy króla, uważali, że każdy człowiek jest wolny w sprawach wiary i moralności.