„Stoi grusza w polu”

Popularna piosenka ludowa ze śpiewnika weselnego, choć według innych źródeł spiewana także w oddziałach żołnierskich i uznawana za piosenkę patriotyczną. Brak informacji na temat jej twórców. To utwór prosty, zwyczajny, a jednak piękny i nadal bardzo popularny.

W polu grusza stoi
Słodkie grusze rodzi.
Powiedz, powiedz moja miła
Kto do Ciebie chodzi.
Powiedz, powiedz moja miła
Kto do Ciebie chodzi.

Nikt do mnie nie chodzi
Sam Bóg jest nade mną.
Tylko ten mój najmilejszy
Co tańcował ze mną.
Tylko ten mój najmilejszy
Co tańcował ze mną.

Stuk puk w okieneczko
Otwórz panieneczko.
Otwórz, otwórz moja miła
Otwórz okieneczko.
Otwórz, otwórz moja miła
Otwórz okieneczko.

Ja Ci nie otworzę
Bo się mamy boję.
Mam ja innych na tysiące
O Ciebie nie stoję.
Mam ja innych na tysiące
O Ciebie nie stoję.

Ty o mnie nie stoisz
O konika mego.
Cóżeś mi go uwiązała
U słupa białego.
Cóżeś mi go uwiązała
U słupa białego.

U słupa białego
U białej drabiny.
Zostań z Bogiem moja miła
Odjeżdżam do innej.
Zostań z Bogiem moja miła
Odjeżdżam do innej.

Na konika wsiada
Twarzyczka jej zbladła.
Wróć się, wróć się mój
Jasieńku
Twarzyczka jej zbladła.
Wróć się, wróć się mój
Jasieńku
Jam cię nie poznała.

Tyś mnie nie poznała
Boś poznać nie chciała
Miałaś innych na tysiące
O mnie żeś nie stała.
Tyś mnie nie poznała
Boś poznać nie chciała
Miałaś innych na tysiące
O mnie żeś nie stała.