Dekonstrukcja jako metoda interpretacyjna

Dekonstrukcja to jedna z metod interpretacyjnych w literaturoznawstwie XX i XXI wieku.

Analiza tekstu, języka i formy dzieła pozwalają na odkrycie w utworze znaczeń symbolicznych, nierzeczywistych, nie zawsze dostrzeganych przez czytelników.

Dekompozycji podlega sposób obrazowania człowieka i otaczającego go swiata.

Warto pamiętać, że zjawisko dekonstrukcji pozwala wyodrębnić elementy, z których buduje się nowe obrazy, stające się przedmiotem dyskusji i wypowiedzi uporządkowanych myślowo.

Dekonstrukcja znalazła zastosowanoe w praktyce nieufnego, podejrzliwego przyglądania się rzeczywistości, by zdemaskować pewne układy czy np. obłudę.

Wymaga to oczywiście od czytelnika wnikliwego spojrzenia na tekst, język utworu, formy powieściowego swiata, konwencje narracyjne i podjęcie próby interpretacji, by odfkryć, stworzyć prawdę przedstawiana w dziele.

Dekonstrukcja stanowi twórczy, kreacyjny sposób interpretacji sposobów przedstawiania rzeczywistości i odkrywania elementów ukrytych pod powierzchnią tradycyjnej kultury.