Silnica (malownicza rzeka w Kielcach)

Silnica to kielecka rzeka, dopływ Bobrzy,płynąca przez całe miasto. Swój początek bierze na południowo-wschodnim stoku Sosnowicy, jej źródła są na wysokości blisko 370 m n.p.m. (dlatego ma charakter rzeki górskiej). Zasilają ją ponadto liczne źródełka, które stanowią jej dopływy. Całkowita długość Silnicy to  17,4 km, z czego 17 km to to jej długość na terenie miasta. Zazwyczaj  nie stanowi żadnego zagrożenia, choć były przypadki kiedy wystąpiła ze swego koryta. Powierzchnia dorzecza wynosi   51,1 km². W jej przebiegu sztuczny zbiornik wodny o powierzchni (ok. 9 ha), nazywany Kieleckim Zalewem. Koryto rzeki od połowy 2006 wchodzi w skład Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  Dolina Silnicy wyjątkowo pięknie, dlatego wzdłuż malowniczych brzegów znajdują się alejki i mnóstwo ławek dla wypoczywających nad nią  mieszkańców. Ciekawie także prezentują się mostki nad Silnica usytuowane w centrum miasta.