Symbol

Symbol, przedmiot rzeczywisty, materialny, który w tekście kultury zyskuje  nowe znaczenie.

Jest znakiem treści głęboko ukrytych inie zawsze jasnych.

Wskazuje ono na sens trudny do wyrażenia, niematerialny.

Cechą charakterystyczna jest celowa, zamierzona tajemniczość, zagadkowość. Struktura symbolu bywa dwupoziomowa:

  • po pierwsze przedstawiona rzecz nie traci swoich cech rzeczywistych , realnych,
  • po drugie penetruje sens znacznie głębszy, wykraczający poza realność.

Symbol ma wiele znaczeń, a zależą one od kontekstu, w jakim się pojawi.

Charakteryzuje go zamierzona zagadkowość.

Moze być odczytywany na wiele sposobów.