77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Pisaliśmy już kilkakrotnie na temat tego niezwykłego w naszej historii wydarzenia (od chwili powstania strony).  W hołdzie poległym, niewielu już żyjącym –  przypominamy rokrocznie te wydarzenia bez szerokiego opisu, wybierając grafiki, które przypominają tamte czasy!