Adaptuje czy adoptuje?

Jeden ze sprawozdawców sportowych używa bardzo często sformułowania „drużyna adoptuje się do tych zagrań”, co oczywiście jest błędem, chodzi bowiem o adaptację, a dokładniej przystosowanie się. Niekiedy można użyć sformułowania przyswajanie. W żadnym wypadku nie jest to adopcja, która oznacza przysposobienie kogoś, tj. prawne uznanie czyjegoś dziecka (osieroconego lub porzuconego) za swoje. Obu słowom przypisuje się taki sam synonim „przysposobić”, dlatego  być może pojawiają się tego typu błędy.