Kampania na rzecz integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Od pewnego czasu trwa batalia o Świętokrzyski Park Narodowy, a w zasadzie o jego 5h, na które „ochotę wyrazili oblaci” z klasztoru na Świętym Krzyżu. W zamian władze rządowe zaproponowały włączenie  innych terenów za zabranie z granic parku Łyśca (to inna nazwa świętego Krzyża). Warto pamiętać, że obszar ten to jedno z najcenniejszych miejsc w całym parku. Znawcy przedmiotu twierdzą, że nie są to dobre pomysły. Trwa więc kampania na rzecz integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzonego w 1950 roku, a obejmującego tereny centralnej części Gór Świętokrzyskich.  Więcej na ten temat przeczytacie:  https://dzikiezycie.pl/archiwum/2020/lipiec-i-sierpien-2020/rzad-ulegl-pod-naciskiem-przyrodnikow-swietokrzyski-park-narodowy-zostanie-powiekszony