Bildungsroman

  • Dosłownie oznacza to pojęcie powieść edukacyjną.
  • Utwór literacki pokazujący dzieje i rozwój charakterologiczny człowieka od dzieciństwa aż do dojrzałości.
  • Szczególnie uwzględnia sie edukację moralną.
  • Pojęcie zostało zaczerpnięte z utworu J.W. Goethego „Wilhelm Meister”.
  • To bowiem ten utwór stał się pierwowzorem tej formy.
  • Za utwory tego typu uznaje się np. „Davida Copperfielda” K. Dickensa .