Bestiarium

  • Popularny w literaturze średniowiecznej typ opowieści alegoryczno-dydaktycznej.
  • Przedstawia zwierzęta realne lub legendarno-fantastyczne.
  • Popularyzuje zasady chrześcijańskiej etyki.
  • W literaturze nowożytnej forma uległa przekształceniom.
  • Tradycyjną alegorię zastępuje często metafora i symbol jako nowoczesne środki wypowiedzi poetyckiej.
  • Uważa, że są lepiej przystosowane do wyrażania niepokojów współczesnego człowieka.