Beat generation

  • Termin wprowadzony w 1950 roku przez amerykańskiego prozaika Jacka  Kerouaca (1922-1969).
  • Używano go w odniesieniu do grupy pisarzy i muzyków należących do cyganerii San Francisco.
  • Przedstawiciele tej grupy odrzucali wszelkie formy wypowiedzi zintelektualizowanej.
  • Preferowali bezpośrednie, ekspresywne opisy otaczającej ich brutalnej rzeczywistości.
  • Czołowymi przedstawicielami byli: Allen Ginsberg (1926-1997),  Lawrence Ferlinghetti (1919-2021), Neal Cassady (192601968).