Ballada

Ballada – gatunek obejmujący pieśni o charakterze epicko-lirycznym (mieszany, synkretyczny).

Narrator przedstawia wydarzenia, udziela też głosu bohaterom.

Wykazuje silny związek z pieśniami i podaniami ludowymi.

Zastosowanie znajdują takie środki stylistyczne, jak anafory, paralelizmy, refreny.

Ballada romantyczna charakteryzowała się:

  • Ludowym spojrzeniem na świat.
  • Ukazaniem problemów moralnych (systemu wartości).
  • Nastrojowością (rubasznym humorem czy grozą).
  • Występowaniem sił nadprzyrodzonych.