AGH w Krakowie

W 1913 roku cesarz Franciszek Józef I podpisał dokument zatwierdzający powstanie szkoły górniczej w Krakowie, co było uwieńczeniem wieloletnich starań. Wojna światowa przeszkodziła w uruchomieniu pierwszego roku akademickiego nowo otwartej uczelni. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 8 kwietnia 1919 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o uruchomieniu Akademii Górniczej w Krakowie, a miesiąc później Józef Piłsudski powołał pierwszych profesorów. Uroczyste otwarcie AGH miało miejsce 20 października 1919 roku.  W 1923 roku  położono kamień węgielny pod budowę siedziby uczelni, a w 1935 odsłonięto przy wejściu do budynku pomniki górników i hutników, autorstwa Jana Raszki.

Okres II wojny światowej to aresztowania kilkunastu profesorów  w ramach akcji „Sonderaktion Krakau”, gmach stał się też rządu niemieckiej Generalnej Guberni, zniszczono lub zagrabiono mienie uczelni, z dachu budynku zrzucono  rzeźbę św. Barbary, która wróciła na budynek w 199 roku. . Dawni pracownicy uratowali część księgozbioru, a profesorowie rozpęcznieli kształcenie studentów na podziemnych kompletach. Po wojnie od razu rozpoczęto kształcenie i była to początkowo jedyna techniczna uczelnia w kraju, z jej struktur (wydziałów) narodziły się samodzielne placówki. Akademia Górnicza stała się AGH w 1949 roku. Cały czas kształci wybitnych specjalistów, nie obniżając od lat poziomu.

Więcej https://www.agh.edu.pl/uczelnia/historia-i-tradycja/historia-agh/