Agresja i przemoc w języku

 • Dziś obserwujemy nasilenie tego zjawiska.
 • Skłócone, podzielone społeczeństwo nie potrafi  porozumieć się, znaleźć platformy do dyskusji.
 • Mamy więc mnóstwo hejtu, obrazy i wulgaryzmów  w przestrzeni publicznej.
 • Najbezpieczniej hejterzy czują się w przestrzeni wirtualnej, wydaj się im bowiem, że są zupełnie anonimowi (jakże mylne stanowisko!).
 • Akty agresji językowej sa podobne do agresji fizycznej), niekiedy ją poprzedzają.
 • Zagadnieniami tymi zajmuje się pragmatyka językowa.

 • Agresja i przemoc językowa przybiera bardzo zróżnicowane formy.
 • Najczęściej obserwujemy:
 • #### wulgaryzmy i inne określenia poniżające, pogardliwe, uwłaczające odbiorcy,
 • #### okazywanie negatywnych uczuć wobec innych,
 • #### nieumiejętność polemik, łamanie reguł dyskusji (przerywanie, wyśmiewanie), jawna niechęć okazywana drugiej osobie,
 • #### brak przestrzegania kultury języka i reguł estetyki (stosowanie wyrazów postrzeganych jako obraźliwe i wulgarne),
 • #### odpowiadanie nie na te pytania, które stanowią sens dyskusji,
 • #### ataki na dyskutanta, a nie jego poglądy (np. wytykanie niepełnosprawności).
 • Słowa powinny informować, pocieszać, uspokajać.
 • Te pełne agresji denerwują, upokarzają i krzywdzą.
 • Są też dowodem braków w wychowaniu osób je stosujących.