„Rozmowa o poezji” Stanisława Grochowiaka

 • Wiersz z gatunku liryki sytuacyjnej.
 • Składa się z 5 zwrotek, wypowiedzi rozmówców.
 • Wiersz informuje o temacie dyskusji poetyckiej.
 • Poeta, którego można utożsamiać z podmiotem lirycznym,  pragnie zmian w spojrzeniu na poezję.
 • Stanowi niejako zapowiedź polemiki z Jerzym Liebertem.
 • Tak więc tematem jest powstawanie poezji (motyw tworzenia).
 • Istotna jest także autentyczność poezji.
 • Poezję i jej tworzenie ogląda czytelnik oczami dziewczyny i poety:
 • **** postrzeganie dziewczyny jest trudne do przyjęcia, przesadzone, napuszone, śmieszne, wieje u niej pustosłowiem, widzi fałszywy obraz poety,
 • **** wizja poety przeciwnie – jest rzeczywista, autentyczna, konkretna, pokazuje prawdę, nie podpiera się ozdobnikami.
 • Jest też słowo oczytelnikach (odbiorcach) poezji, ci prawdziwi szukają prawdy, pozostali zadowalają się atrapą wartości, rzeczywistości.
 • Wiersz przedstawiany jest jako manifest turpizmu (nurt , w którym w kręgu zainteresowania twórców znajdują się   literackie motywy brzydoty, choroby, kalectwa, przedmioty zwykłe i codzienne).
 • Poeta wykorzystał środki artystyczne, m. innymi  poetycką ironię („ona wynika z brodawek ogórka”), porównania (np. ” z pani jest taka piwonia”), metafory (np. ” czułość podpełza ku sercu”),

Od – do Lieberta…

Dziewczyna:
Czy pan ją widzi? Czy ona się śni?
Czy też nadbiega – nagła jak z pagórka?

Poeta:
Ona wynika z brodawek ogórka…

Dziewczyna:
Pan kpi.
Pan ją jedwabnie – pan ją jak motyla
Po takich złotych i okrągłych lasach…
To jest jak z Dafnis bardzo czuła chwila…

Poeta:
Owszem. Jak ostro
Całowany tasak.

Dziewczyna:
Rozumiem pana. Z wierzchu ta ironia,
A spodem czułość podpełza ku sercu…

Poeta:
Dlaczego z pani jest taka piwonia,
Co chce zawzięcie być butelką perfum?…