Albert [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 1200 roku w miejscowości Lauingen nad Dunajcem w Szwabii.
 • Pochodził z rycerskiego rodu, mówiono o jego wielkiej dobroci.
 • Studiował w Padwie, ucząc się sięgał do różnych  źródeł, dzieł myślicieli starożytnych, arabskich i żydowskich.
 • Tam w 1223 roku wstąpił do dominikanów.
 • Nauczał teologii, filozofii, przyrody, mineralogii i prawa w:
  • Kolonii,
  • Fryburgu,
  • Strasburgu.
 • Był nauczycielem św. Tomasza.
 • W 1260 roku otrzymał godność biskupa Ratyzbony, odnowił tę zaniedbaną diecezję.
 • Po latach sam złożył rezygnację z tego stanowiska.
 • Był posłańcem papieskim, prowadził mediacje i ewangelizację na terenie Czech i Niemiec.
 • Zmarł 15 listopada  1280 roku w Kolonii.

 • Albert to skrócona forma Adalberta (adal = szlachetny, dobry, beraht = błyszczący, lśniący).
 • Imię oznacza męża słynącego ze szlachetności, doskonałości.
 • Albert jest patronem górników, studiujących nauki przyrodnicze, uczonych i plastyków.
 • Dzień św. Alberta – 15 listopada.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]