Bezduszny [wyrazy przeciwstawne]

  • Bezduszny, mający do otoczenia obojętny stosunek, nieczuły, bezwzględny, formalny.
  • Przeciwstawne:
    • wrażliwy,
    • ciepły,
    • wyrozumiały,
    • ludzki.