Chluba [synonimy]

  • Duma.
  • Chwała.
  • Ozdoba.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]