Hippodamia [mitologia]

  • [1]
  • Niezwykłej urody królewna elidzka.
  • Córka króla Ojnomaosa.
  • Ojciec lękając się wydać ją za mąż , gdyż wg wyroczni miał zginąć z ręki  przyszłego zięcia, zapowiedział, że rękę córki otrzyma ten, kto zwycięży w wyścigach rydwanów.
  • Zawsze jednak zwyciężał sam, a pokonanych zabijał.
  • Wreszcie jednak Pelops  dzięki pomocy Hippodamii przekupił Myrtilosa, woźnicę swego rywala i zdołał zwyciężyć, zdobywając rękę Hippodamii, która obdarzyła go później wieloma dziećmi (m. in. Atreuszem, Tyestesem, Alkatoosem).
  • Za spowodowanie śmierci swego pasierba, Chryzypa, syna Pelopsa i nimfy Aksioche (Hippodamia namówiła synów do zabójstwa) została wygnana pr\zez męża i udała się do Argolidy, gdzie zmarła.

  • [2]
  • Córka Adrastosa, żona Lapity Pejritoosa.
  • Z jej powodu wybuchła walka między centaurami a Lapitami.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły