Amen

Wiersz ten kończy się liturgicznym słowem „amen”, co oznacza „jakoś to będzie”.