Anakreontyk

  • Anakreontyk – poetycki utwór w tonacji optymistycznej,  głoszący pochwałę życia, miłości, śpiewu, biesiad, który odcina się od podejmowania tematów poważnych.
  • Styl wzorowany na liryce greckiego poety Anakreonta.
  • Nazwa gatunku pochodzi od greckiego poety Anakreonta z Teos (VI w. p.n.e.).
  • W literaturze polskiej do perfekcji doprowadzili tę formę J. Kochanowski, J.A. Morsztyn, S. Trembecki.