Anakreontyk

Anakreontyk – poetycki utwór głoszący pochwałę życia, miłości, śpiewu, biesiad, który odcina się od podejmowania tematów poważnych. Nazwa gatunku pochodzi od greckiego poety Anakreonta z Teos (VI w. p.n.e.).