Antecedencja

  • Termin związany z literaturą, o korzeniach łacińskich, oznaczający  wyprzedzenie.
  • W utworach dramatycznych i narracyjnych dotyczy zdarzeń poprzedzających rozpoczęcie akcji.
  • Bez opisu tych zdarzeń przebieg akcji byłby niezrozumiały.
  • W dramacie pojawia się w prologu lub monologach i dialogach p[ostaci.
  • Zdarza się, że wynika z toku właściwej akcji.
  • W utworach epickich stanowi element wypowiedzi bohaterów.