Annały

  • Najwcześniejsza forma historiograficzna.
  • Prezentuje wydarzenia w porządku chronologicznym.
  • Nie zawsze zabiega o doskonała formę literacką.
  • Pojawiły się w starożytności, a rozpowszechniły w średniowieczu jako lakoniczne zapiski.
  • Spisywane były bardzo często na marginesach tablic świąt ruchomych.
  • Nieraz zdarzyły się rozbudowane literackie sprawozdania z ważnymi wydarzeniami.