Apoftegmat

  • Apoftegmat – krótki utwór fabularny, przedstawiający charakterystyczne powiedzenie znanej osobistości, zamiennie, w staropolszczyźnie, używano określenia facecja, anegdota.
  • Krótko i dobitnie wyraża myśl.
  • Ma niekiedy także charakter przysłowia.
  • Apoftegmatami chętnie posługiwali się twórcy staropolszczyzny.
  • Doskonałym przykładem jest tu Jan Kochanowski.