Archaizm

Archaizm – wyraz pochodzący z czasów minionych, który wyszedł z powszechnego użycia, jest elementem stylizacji, świadczy o nawiązaniu do przeszłości, współtworzy klimat epoki, buduje podniosły nastrój, współtworzą nieraz efekt komiczny (kontrast podniosłego  stylu i prozaicznego, błahego tematu).

Dawny wyraz może być leksykalny lub składniowy.