Archaizm

Przykłady:

Maria Konopnicka, Rota (fragm.)

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

„Bogurodzica”

Archaizm leksykalny  – zbożny, przebyt, zwolena, dziela, gospodzin

Archaizm fleksyjny – zyszczy, spuści, Bogurodzica, dziewica, Maryja

Archaizm fonetyczny – Krzciciela, sławiena

Archaizm słowotwórczy – bożyc

 Archaizm składniowy – twego dziela