Arcydzieło

  • Dzieło sztuki w rozmaitych dziedzinach.
  • Może być w literaturze, grafice, teatralne, malarskie, filmowe.
  • Musi być uznane przez odbiorców kilku epok, różne pokolenia.
  • Podziw zyskało u ludzi odmiennych światopoglądów i upodobań.
  • Arcydzieło musi spełniać określone zadania artyzmu, a znawcy przypisują mu najwyższą rangę.
  • Naprawdę oceniane jako jako wyjątkowe mistrzostwo, oryginalne i uniwersalne.
  • Ma też wpływ na kolejnych twórców następnych epok.
  • Stanowi inspirację dla kolejnych procesów historycznoliterackich.