Pozytywistyczne spojrzenie na ojczyznę w niewoli

  • Upadek powstania styczniowego (1863) zmienił sytuację w kraju.
  • Przyniósł przede wszystkim ogromne straty, zarówno w ludziach, jak i materialne.
  • Zaborcy wprowadzili kolejne obostrzenia i represje, wysiedlona kilka tysięcy Polaków, skonfliktowano majątki uczestnikom powstania, zaostrzono cenzurę.
  • Zastanawiano się wówczas jak działać na rzecz ojczyzny w czasie niewoli.
  • Dyskutowano o patriotyzmie i sposobach walki z zaborcami.
  • Pozytywizm propagował hasła pracy organicznej i pracy u podstaw jako sposób działania dla Polski.

  • Odpowiedzią na te dylematy była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
  • W powieści znaleźć można trzy postawy wobec ojczyzny.
  • Pierwsza z nich to walka zbrojna, druga z postaw to praca dla gospodarki, trzecią postawę prezentowały grupy uważające, że nie nie ma nadziei na niepodległość kraju i wszelka walka to kolejne straty i przegrana.