Ars poetica? Czesława Miłosza

 • Wiersz ukazał się w tomie „Miasto bez imienia” w 1969 roku.
 • Podmiot liryczny ujawnia się w pierwszym wersie.
 • Można go utożsamić z autorem, co potwierdzają formy czasownika w 1 osobie liczby pojedynczej (np. „tęskniłem”, „żartuję”).
 • W kolejnych wersach zastosowanie znalazły zaimki „nas”, „my”, co świadczy, że są to wypowiedzi w imieniu wielu twórców.
 • Wiersz stanowi rodzaj monologu na temat koncepcji i celu poezji i sztuki.
 • Tytuł jest jakby wprowadzeniem do tych rozważań, stanowi rodzaj manifestu programowego.
 • Zastosowany znak zapytania sugeruje, że tak naprawdę szufladkowanie sztuki jest niemożliwe.
 • Według poety reguły i zasady nie znajdują w poezji zastosowania.
 • Istotne jest, by przekazywać treści w sposób  prosty, zrozumiały, bo tylko w ten sposób dotrzeć można do czytelnika.
 • Celem poezji jest rzetelne pokazanie świata wokół, prawdy, wartości, uczuć.
 • Poezja bowiem ma charakter irracjonalny, ważna jest wena, natchnienie i to”co poecie w duszy gra”.
 • Wykorzystać ją można dla wzniosłych celów, ale także zła.
 • Wiersz nie posiada rymów, a wersy są zróżnicowanej długości, od 13 do 19.