„Jak długo w sercach naszych”

Utwór znany jest też pod tytułami: „Jak długo na Wawelu” oraz „Zwycięży orzeł biały”. Piosenka powstała w zaborze austriackim (Kraków), tam pojawiła się pod nazwiskiem ks. Piątkiewicza, co prawdopodobnie związane było z cenzurą.  Większość źródeł podaje, że autorem słów jest Konstanty Krumłowski, natomiast kompozytor nie jest znany.

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskie; krwi.
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Jak długo na Wawelu,
Brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich,
Rozbrzmiewa polski ton.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Jak długo Wisła wody,
Na Bałtyk będzie słać.
Jak długo polskie grody,
Nad Wisłą będą stać.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.