Płochliwy

Sukienka Zosi kryła ją tylko do piersi, dlatego Tadeusz się przestraszył.