„US Rangers” Hartmuta Schauera

Dziś proponujemy coś miłośnikom wojska i wojskowości. Książka Schauera, w tłumaczeniu Barbary Floriańczyk, jest próbą przedstawienia historii elitarnych oddziałów Rangers. Autor dokonał wyboru określonych zdarzeń, niemożliwe byłoby bowiem przedstawienie dokładnej historii rangerów.

Niekiedy działalność tej formacji budziła (!) wiele kontrowersji, ale bezsprzecznie są to oddziały wyjątkowe, a ich historia zespolona jest z historią i ideologią kraju, gdzie na pierwszym miejscu stawia się wolność i niezależność, poświęcając wszystko dla ich zachowania i obrony.

Czyny rangerów są dumą dla wielu Amerykanów. Przeczytajcie – poznacie niezwykłe tradycje i akcje tych komandosów.