Artes poeticas

  • Traktaty lub poematy dydaktyczne dotyczące norm i zasad, jakie winna realizować literatura.
  • Były rozprawami zawierającymi techniczne wskazówki dla twórców.
  • Ich tradycja sięga antycznej „poetyki|” Arystotelesa i „Listów do Pizonów” Horacego.