Atrybucja

  • Inaczej przypisanie, przydzielenie.
  • Określa połączenie rzeczownika z przymiotnikiem.
  • Przymiotnik w tym zestawieniu pełni rolę przydawki, czyli atrybutu.