Aspekt ortograficzny

Nauczycielka oddaje dyktanda i pyta jednego z uczniów, dlaczego słowo smród piszemy przez „ó” zamknięte.

Rezolutny drugoklasista odpowiada, że prawdopodobnie w obawie, by się nie wydostał na zewnątrz.

Racja, smród to coś nieprzyjemnego!